STATSVETENSKAPLIGA FÖRENINGEN

I UPPSALA FYLLER

100 ÅR

Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala fyller hundra år i år. Styrelsen för Statsvetenskapliga föreningen högtidlighåller detta med ett eftermiddagssymposium i Brusewitzsalen, och en festmiddag, då vi får tillfälle att diskutera hur vi föreställer oss vad som har hänt under de gångna hundra åren, vad vi tänker om dagsläget och vad framtiden kräver.

Utgångspunkten för symposiet är situationen hösten 1919, när föreningen bildades. Det centrala för grundarna av föreningen torde ha varit det demokratiska genombrottet året innan och undertecknandet av Versaillesfreden några månader tidigare. Hur tänkte sig Uppsalas statsvetare demokratin och freden vid denna tidpunkt, när de ännu inte visste vad som låg i förlängningen? Hu tänker de i dag? Hur har ämnet statskunskap förändrats sedan dess?  Vår ambition är att på ett tankeväckande sätt knyta samman hur statskunskapen och dessa båda temata i växelspel har utvecklats under de hundra år som vi nu kan överblicka.

Vi firar föreningens hundraårsdag torsdagen den 7 november 2019, med start 15.00 (prick!) med ett eftermiddagssymposium där samtalen kommer att kretsa kring tre frågor. Lokal: Brusewitz-salen, Östra Ågatan 19, 1 tr.

PROGRAM

15.00-15.15 Välkomna (Li Bennich-Björkman, föreningens ordförande)

15.15-16.15:

Demokratin

1919 var demokratin som styrelseskick fortfarande på många håll oprövad. Hur ser vi på demokrati idag, 100 år och många erfarenheter, senare? Shirin Ahlbäck Öberg, Leif Lewin,  Katrin Uba och Helena Wockelberg, samtliga Uppsala universitet. Moderator: Sten Widmalm    

16.15-16.30 Kaffe

16.30-17.30

Freden

1918 tog Första världskriget slut och världen pustade ut – bara för att drygt tjugo år senare kastas in i ett nytt förödande krig vars efterdyningar fortsätter att prägla Europa inte minst. Ständigt lika aktuell som 1919 är frågan: Hur uppnår vi bestående fred? Fredrik Bynander, Försvarshögskolan, Anna Jarstad, Umeå och Uppsala universitet, Johan Lagerqvist, Stockholms universitet, och Charles Parker, Uppsala universitet. Moderator: Sverker Gustavsson

17.30-17.45 Bensträckare

17.45-18.45

Statskunskapen

Från statsrätt till framing-analys och kausal inferens. Hur har statskunskapen utvecklats under de 100 år som gått? Vad har vi bidragit med, och hur tänker statsvetare idag? Christina Bergqvist, Maria Eriksson Baaz, Joakim Palme, PerOla Öberg och samtliga Uppsala universitet. Moderator: Li Bennich-Björkman  

19.15

Festmiddag för föranmälda föreningsmedlemmar på Kalmar Nation, Svartmangatan 3.

Om du är med i föreningen och vill delta i middagen så kontakta August Danielson (august.danielson@statsvet.uu.se) före den 24 oktober, 2019.

VÄLKOMMEN!

Statsvetenskapliga föreningens styrelse

Artikel i UNT från Statsvetenskapliga föreningens 50-årsjubileum.

Skrifter utgivna av Statsvsetenskapliga föreningen, vid 25- och 50-årsjubileet.

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2019