Uppsatspriset 2019

Uppsatspriset för 2019 går till Isa Lappalainen för hennes uppsats The Secret Ingredients of Moral Philosophy: Blood, Sweat and Tears – On ‘Bad Enough’ Worst-Case Scenarios in Experimental Approximations of John Rawls’ ‘Original Position’.

Priskommitténs motivering lyder:

Uppsatsen vittnar om utpräglat skarpsinne och en kombination av vetenskaplig fantasi och elegans som sammantaget bidrar med ny kunskap i en central fråga inom politisk filosofi.

This essay testifies both the author’s acumen and her ability to combine scientific ingenuity and elegance, which in turn have contributed original insights to a central body of knowledge in political philosophy.

Uppsatsen finns tillgänglig här.

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2019