Föredrag och paneldebatt – Kina och dess ställning i världen

Den 15e oktober kommer Statsvetenskapliga föreningen arrangera ett evenemang titeln: ”Kina och dess ställning i världen – hur bör västvärlden förhålla sig?”

Medverkande panellister är Börje Ljunggren, tidigare Sveriges ambassadör i Beijing samt associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet, Sofia Ledberg Knöchel, lektor vid Försvarshögskolan och Björn Ottosson, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och Stockholms universitet.

Plats: Ostromsalen, Östra Ågatan 19

Tid: Onsdag 15:e oktober, 17.00-19.00

Anmälan sker via följande länk: https://forms.gle/NXtqz7U9cQsjCfBQA

Varmt välkomna!

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2019