Glad sommar!

Nu vid terminens slut vill vi i styrelsen välkomna alla nya medlemmar till den statsvetenskapliga föreningen samt passa på att informera om några av de olika typer av aktiviteter vi har planerat till hösten:

Bland annat så kommer vi att börja ladda inför valåret 2022 med ett seminarium och efterföljande mingel på temat ”Finns det ett konservativt block i svensk politik? den 23:e september klockan 17.00. Här kan ni som medlemmar redan hjälpa till då förslag på en inledande talare för diskussionen mottages tacksamt.

Senare under hösten kommer vi även ha ett symposium med temat klimatpolitiken. Vår tanke är att vi tillsammans och med inbjudna gästers hjälp ska gräva djupare i statens roll i klimatkrisen. Den övergripande frågan för evenemanget är om staten kan lösa klimatfrågan?

Slutligen vill vi önska samtliga medlemmar en trevlig sommar. Vi hoppas även att vi kan ses till hösten!

Hälsningar,
Styrelsen

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2020