Varför behövs tankesmedjorna?

I dagens politiska landskap har tankesmedjor blivit ett allt vanligare inslag. Men vad är egentligen tanken med tankesmedjorna? Ska de ersätta partierna när det gäller att formulera idéer och politik? Vara forskningsbaserade opinionsbildare? Eller allt på samma gång? Välkommen till ett aktuellt seminarium med Lisa Pelling, Dagens Arena, Andreas Johansson Heinö, Timbro och Christina Garsten, professor och bland annt författare till boken Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik. Moderator: Li Bennich-Björkman.
Tid: 20 april 2022, kl. 17.00-18.30.
Var: Brusewitz-salen, Östra Ågatan 19. 
 
Efter seminariet inbjuds medlemmarna till mingel. Intresseanmälan behövs. 
 

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2020