Diskussion om rätten att kränka

När tongivande förbudsivrare gör sig allt mer hörda, måste rätten att tala, teckna och skriva också med hädisk och raljerande ton försvaras. I den nya boken Inget är heligt skärskådar Sakine Madon den svenska yttrandefrihetens historia och använder samtida debatter, om t.ex. identitetspolitik och fallet Vilks, för att diskutera själva grunden för vårt öppna demokratiska samhälle. Hennes slutsats är att utan rätten att kränka kan yttrandefriheten inte existera.

Kom och lyssna på Sakine i Gyllenhielmska biblioteket den 10 maj kl 17.00.

Hälsningar
Styrelsen

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2020