Hoppa till innehåll

Årets uppsatspris tilldelas André Casselbrant

Årets uppsatspris tilldelas André Casselbrant

Den 30 september 2022 tilldelades André Casselbrant föreningens uppsatspris för sin uppsats Svensk frikyrklighet och högerpopulism: immun eller mottaglig? En jämförande idéanalys av evangelikal kristen opinionsbildning. Motiveringen löd: 

Casselbrants uppsats undersöker relationen mellan den svenska frikyrkorörelsen och högerpopulism mellan 2010 och 2021. Undersökningen genomförs med exceptionell metodologisk noggrannhet och tydlighet, och presenterar därigenom ett starkt, välstrukturerat och övertygande argument. Utöver dess vetenskapliga meriter utgör uppsatsen också ett bidrag till den samhälleliga debatten om högerpopulism, där behovet av vetenskapliga inlägg alltjämt är stort. Priskommittén är mycket imponerad av Casselbrants uppsats och hoppas att den kommer att inspirera framtida studenter i statskunskap.

Utdelningen av priset skedde i Brusewitzsalen där André Casselbrandt tilldelades sitt diplom av årets skyttepristagare, Robert E. Goodin.

Här kan du läsa hans uppsats.

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *