Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Statsvetenskapliga föreningen har det stora nöjet att bjuda in till ett symposium om artificiell intelligens och dess roll i politiken. Vi har bjudit in de främsta experterna inom fältet för en diskussion om hur demokratin påverkas av den teknologiska utvecklingen. Se nedan:

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2020