Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Uppsala Political Science Association

Styrelsen

(sedan 26 maj 2019)
 
Styrelsen 2

Sten Widmalm

Vice ordförande

Styrelsen 3

Henrik Andersson

Skattmästare

Styrelsen 4

August Danielson

Klubbmästare

Styrelsen 5

Lutz Gschwind

Sekreterare

Styrelsen 6

Per Ekman

Vice sekreterare

Styrelsen 7

Sverker Gustavsson

Övrig ledamot

Styrelsen 8

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 2019