Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Styrelsen

 

Axel Cronert

Ordförande

Moa Mårtensson

Vice ordförande

Carl Öhman

Sekreterare

Robin Rönneke Belfrage

Vice sekreterare

Martin Jacobson

Skattmästare

Sverker Sjöstrand

Klubbmästare

Emma Elfversson

Övrig ledamot

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala