Uncategorized

Uppsatspriset 2020

Statsvetenskapliga föreningens pris för bästa C-uppsats läsåret 2019/2020 tilldelas Simon Engström för uppsatsen ”Expressiv icke-röstning: En intern kritik och vidareutveckling av rational choice-teorier om röstning”.… Läs mer »Uppsatspriset 2020

Ny hemsida

Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala har nu en ny hemsida! Här kommer vi att kontinuerligt lägga upp ny information om föreningen och dess aktiviteter.