Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Om uppsatspriset

Statsvetenskapliga föreningen delar varje år under höstterminen ut ett uppsatspris. Vinnaren erhåller en prissumma på 5 000 kr. Beslut fattas av priskommittén.

Ordföranden för varje lärarlag vid institutionen har möjlighet att nominera uppsatser till uppsatspriset. De nominerade uppsatserna bör vara framstående exempel på statsvetenskaplig forskning. De bör uppfylla de vanliga kraven på en god uppsats på ett exceptionellt sätt, motsvarigheten till A i ECTS-betyg. Framförallt betonar priset innovativa grepp i design, språklig elegans och utomvetenskaplig relevans.

Statsvetenskapliga föreningens pris för bästa C-uppsats läsåret 2021/2022 tilldelas André Casselbrandt för uppsatsen ”Svensk frikyrklighet och högerpopulism: immun eller mottaglig? En jämförande idéanalys av evangelikal kristen opinionsbildning”.

Priskommitténs motivering lyder:

Casselbrants uppsats undersöker relationen mellan den svenska frikyrkorörelsen och högerpopulism mellan 2010 och 2021. Undersökningen genomförs med exceptionell metodologisk noggrannhet och tydlighet, och presenterar därigenom ett starkt, välstrukturerat och övertygande argument. Utöver dess vetenskapliga meriter utgör uppsatsen också ett bidrag till den samhälleliga debatten om högerpopulism, där behovet av vetenskapliga inlägg alltjämt är stort. Priskommittén är mycket imponerad av Casselbrants uppsats och hoppas att den kommer att inspirera framtida studenter i statskunskap.

Uppsatsen finns tillgänglig här.

Tidigare vinnare av föreningens uppsatspris

2021 Stina Lindgren Coalition formation during turbulence A large-n study examining the effects of economic and political instability on government-coalition formation

2020 Simon Engström Expressiv icke-röstning: En intern kritik och vidareutveckling av rational choice-teorier om röstning

2019 Isa Lappalainen The Secret Ingredients to Moral Philosophy: Blood, Sweat, and Tears. On Bad Enough Worst-Case Scenarios in Experimental Approximations of John Rawls’ Original Position

2018 Albin Söderlund Rättfärdigar det genuina valet ojämlikhet? En idékritisk studie av G.A. Cohens tur-egalitarianism

2017 Delades ej ut på grund av för få nomineringar.

2016 Ludvig Stendahl Fighting Corruption. A Cross-National Study on the Effect of Reserved Legislative Seats for Ethnic Groups on Corruption. 

2015 Emil. C. Petersson ‘Sustainable’ Resolution of Ethnic Conflict A Comparative Study of Credible Commitments to Peace in Aceh and Mindanao

2014 Anna Bennich-Björkman Riksdagsordningen. Hur inflytande och anpassning påverkar ledamöters framtidsbeslut.

Max Bohlin Roberts Are Female Representatives Better at Reflecting the Opinions of the Citizens? — A Study of Opinion Congruence in Swedish Municipalities.

2013 Kristoffer Jutvik Multiculturalism, Welfare States and Socio-Economic Integration: A study on the effects of integration regimes on labor market participation amongst immigrants.

Anton Severin Leveling the Playing Field: The influence of corporate campaign contribution bans on environmental policy in American states

2012 Viktor Elm Hur kan man rättfärdiga en individualisering av föräldraledigheten?

2011 Malin Holm ‘Why can’t she sit on her own seat?!’

Marcus Wangel Not All Things Equal. Economic Inequalities and Colletive Action in Common Resource management.

2010 Elin Bergman The Paris Declaration on Aid Effectiveness and State Fragility: Implementing New Public Management Reforms in Contexts of Fragility.

2009 Helen Eriksson Är det verkligen ekonomin som styr? En studie av ekonomiska incitament vid vård av barn.

 

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala