Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Uppsala Political Science Association

Nyheter

Ny styrelse för föreningen

Den 3 maj valdes en ny styrelse vid statsvetenskapliga föreningens årsmöte. Axel Cronert tar nu över ansvaret som ordförande och Anna Jeglinska tillträder som vice-ordförande. Den nya styrelsen ser fram…

Diskussion om rätten att kränka

När tongivande förbudsivrare gör sig allt mer hörda, måste rätten att tala, teckna och skriva också med hädisk och raljerande ton försvaras. I den nya boken Inget är heligt skärskådar…

Varför behövs tankesmedjorna?

Varför behövs tankesmedjorna? I dagens politiska landskap har tankesmedjor blivit ett allt vanligare inslag. Men vad är egentligen tanken med tankesmedjorna? Ska de ersätta partierna när det gäller att formulera idéer och politik?…

Om föreningen

Sedan 1919 har Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala givit stadens statsvetare och övriga intresserade möjlighet att odla sitt intresse för politik under gemensamma former.

Statsvetenskapliga föreningen är en politiskt obunden organisation som verkar för att främja intresset för och studiet av statsvetenskap i vidaste mening. Föreningen arrangerar möten mellan forskare, politiker, samhällsdebattörer och studenter, främst i form av seminarier men även via mer informella aktiviteter. Föreningen anordnar bland annat en årlig sommarfest i Skytteanska trädgården och delar även ut visst ekonomiskt bidrag för tryckning av doktorsavhandlingar.

Statsvetenskapliga föreningen bedriver också förlagsverksamhet. Detta innebär att vi redigerar och publicerar huvuddelen av de avhandlingar som produceras vid vår institution. En fullständig förteckning över samtliga publikationer som föreningen givit ut i skriftserien från 1933 till idag återfinns på denna hemsida.

Startsida 4
Startsida 5

Vem kan bli medlem?

Föreningen är till för dig som är intresserad av statsvetenskap, oavsett vilken roll du har (forskare, lärare, administratör, student etc).

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften är 100 kr per år och kan betalas via Swish eller plusgiro.

För att bli medlem, fyll i det här medlemsformuläret (länk)

För frågor angående medlemskap – kontakta föreningens klubbmästare Isa Lappalainen (isa.lappalainen@statsvet.uu.se).

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att få information om våra kommande evenemang

Startsida 6
Startsida 7

Om uppsatspriset

Statsvetenskapliga föreningen delar varje år under höstterminen ut ett uppsatspris. Vinnaren erhåller en prissumma på 5 000 kr. Beslut fattas av priskommittén.

Ordföranden för varje lärarlag vid institutionen har möjlighet att nominera uppsatser till uppsatspriset. De nominerade uppsatserna bör vara framstående exempel på statsvetenskaplig forskning. De bör uppfylla de vanliga kraven på en god uppsats på ett exceptionellt sätt, motsvarigheten till A i ECTS-betyg. Framförallt betonar priset innovativa grepp i design, språklig elegans och utomvetenskaplig relevans.

Mer info

Statsvetenskapliga föreningen anordnar föredrag, debatter och en årlig vårfest i Skytteanska trädgården.

Startsida 8

Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala